Atomenergia – A biztos jövő

Kedves Érdeklődők!
 

A 2021/2022. tanév vonatkozásában meghirdetett Tanulmányi Ösztöndíjprogram jelentkezési határideje lejárt; köszönjük a nagy számban beérkezett pályázati anyagokat. A Bíráló Bizottság döntése alapján Társaságunk ösztöndíjszerződést kötött a kiválasztott – kiváló tanulmányi eredményekkel rendelkező – középiskolás diákokkal és egyetemi hallgatókkal!

A Paks II. Zrt. a következő tanévben is tervezi az Ösztöndíjprogram meghirdetését, amellyel kapcsolatban a részletes pályázati kiírást és a jelentkezés feltételeit a későbbiekben tesszük közzé. A 2021. szeptember 30-án zárult pályázati időszakkal kapcsolatos kiemelt tudnivalók – tájékoztatás céljából – az alábbiakban továbbra is elérhetők. 

Az „Atomenergia – A biztos jövő” Tanulmányi Ösztöndíjprogramról az érdeklődők az osztondij@paks2.hu e-mail címen kérhetnek bővebb felvilágosítást; kollégáink készséggel nyújtanak tájékoztatást.


Paks II. Zrt. – Tanulmányi Ösztöndíjprogram

A Paks II. Zrt.  feladata az új paksi telephelyű atomerőművi blokkok létesítésének előkészítése, a szükséges engedélyek megszerzése, a beruházás lebonyolítása, majd az új blokkok üzemeltetése. Az évszázad magyarországi beruházásához jelentős számú, jól képzett, megfelelő felkészültségű szakemberre van szükség. Az „Atomenergia – A biztos jövő” Tanulmányi Ösztöndíjprogram célja, hogy az energetika, atomenergia iránt érdeklődő fiatalok tanulmányainak támogatásával elősegítse az új blokkok létesítéséhez és üzemeltetéséhez szükséges munkaerő biztosítását.

Kiknek szól a Tanulmányi Ösztöndíjprogram?

 • Azoknak a középiskolásoknak, akik a paksi Energetikai Technikum és Kollégium (ESZI) tizedik évfolyamát elvégezték és tanulmányi átlaguk – a pályázat benyújtását megelőző tanév mindkét félévében – minimum 4,5 volt.
 • Azoknak az alapképzés (BSc) 5. félévét a 2020/2021. tanév II., vagy a 2021/2022. tanév I. félévében megkezdő – aktív hallgatói jogviszonnyal rendelkező – nappali tagozatos hallgatóknak, akiknek súlyozott tanulmányi átlaga a megelőző két félévben legalább 4,0 volt. 
 • Azoknak a mesterképzés (MSc) 1. évfolyamát a 2020/2021. tanév II., vagy a 2021/2022. tanév I. félévében megkezdő – aktív hallgatói jogviszonnyal rendelkező – nappali tagozatos hallgatóknak, akiknek súlyozott tanulmányi átlaga a megelőző két félévben legalább 4,0 volt, BSc diplomájukat az MSc tanulmányok megkezdése előtt nem több mint egy tanévvel szerezték és diplomájuk minősítése legalább „jó”. 
 • A BSc és MSc Tanulmányi Ösztöndíjprogramra az alábbi szakok valamelyikén tanuló hallgatók jelentkezhetnek: biztonságtechnikai mérnöki, energetikai mérnöki, építőmérnöki, építészmérnöki, fizikus, gépészmérnöki, katasztrófavédelem, környezetmérnöki, mechatronikai mérnöki, mérnökinformatikus, műszaki menedzser, vegyészmérnöki, villamosmérnöki, vízügyi üzemeltetési mérnöki szak.
 • A programban az alábbi egyetemek hallgatói vehetnek részt: Budapesti Műszaki és Gazdaságtudományi Egyetem, Debreceni Egyetem, Dunaújvárosi Egyetem, Eötvös Loránd Tudományegyetem, Miskolci Egyetem, Nemzeti Közszolgálati Egyetem, Neumann János Egyetem, Óbudai Egyetem, Pannon Egyetem, Pécsi Tudományegyetem, Széchenyi István Egyetem, Szegedi Tudományegyetem, Szent István Campus (Magyar Agrár- és Élettudományi Egyetem). 

 
Mit kínál a Tanulmányi Ösztöndíjprogram?

Az Energetikai Technikum és Kollégium diákja számára:
A Paks II. Zrt. az ösztöndíjast az ösztöndíjszerződés megkötésének napjától két féléven keresztül, félévenként bruttó 75 000 forinttal támogatja. A középiskolai program ösztöndíjasait előnyben részesíti a Paks II. Zrt. a Tanulmányi Ösztöndíjprogram további szakaszaira (BSc, MSc) történő jelentkezés során abban az esetben, ha a pályázati időszakban két pályázó azonos pontszámot ér el.

Alapszakos (BSc) és mesterszakos (MSc) képzésben részt vevő hallgató esetében:
A hallgató az ösztöndíjszerződés aláírásának napjától ösztöndíjra jogosult, amelynek mértéke tanulmányainak befejezéséig félévente bruttó 300 000 forint.
 

Mik az ösztöndíjas kötelezettségei?

Az Energetikai Technikum és Kollégium diákja esetében:
Az ösztöndíjas vállalja, hogy tanulmányi átlaga a támogatási időszak alatt is eléri a bekerülési szintet (4,5), továbbá azon felsőoktatási intézmények műszaki irányultságú képzéseinek valamelyikére nyújtja be jelentkezését, amelyeket a Paks II. Zrt. a Tanulmányi Ösztöndíjprogramra történő jelentkezés során a jelentkezési lapon megjelöl.

Alapszakos (BSc) képzésben részt vevő hallgató esetében:
Az ösztöndíjas vállalja, hogy tanulmányi és vizsgakötelezettségének a legjobb tudása szerint eleget tesz és súlyozott tanulmányi átlaga az első támogatott félévtől továbbra is eléri a bekerülési szintet (4,0). Az Ösztöndíjas vállalja továbbá, hogy BSc tanulmányainak befejezését megelőzően nyilatkozik a BSc oklevél megszerzését követő továbbtanulási szándékáról. 

Mesterszakos (MSc) képzésben részt vevő hallgató esetében:

Az ösztöndíjas vállalja, hogy tanulmányi és vizsgakötelezettségének a legjobb tudása szerint eleget tesz és súlyozott tanulmányi átlaga az első támogatott félévtől továbbra is eléri a bekerülési szintet (4,0). 
 
Az ösztöndíjasok a program során szakmai gyakorlatot teljesíthetnek, továbbá – a Paks II. Zrt. aktuális munkaerő-felvételi lehetőségeinek figyelembevételével – a program végén állásajánlatot kaphatnak. [1] A munkavégzés elsődleges helye Paks. 

Az Adatkezelési nyilatkozatban foglaltakon túli jogokat és kötelezettségeket a nyertes pályázó és a Paks II. Zrt. között létrejövő ösztöndíjszerződés határozza meg, amely tartalmazza az ösztöndíj folyósítására, továbbá az ösztöndíjas és a Paks II. Zrt. közötti együttműködésre vonatkozó részletes feltételeket és kötelezettségeket.
 

Hogyan lehet jelentkezni?

A jelentkezéshez szükséges dokumentumok az Energetikai Technikum és Kollégium tanulói számára:

A jelentkezéshez szükséges dokumentumok alapképzésben és mesterképzésben részt vevő egyetemi hallgatók számára

A kitöltött és aláírt (fenti) jelentkezési dokumentumokat, illetve az alábbiakban részletezett további mellékleteket az osztondij@paks2.hu címre szükséges beküldeni legkésőbb 2021. szeptember 30-án éjfélig.

A pályázati anyagnak tartalmaznia kell

 • kitöltött, aláírt jelentkezési lap;
 • kitöltött, aláírt adatkezelési nyilatkozat; 
 • a pályázat benyújtását megelőző 1 év (2 félév) tanulmányi átlagát igazoló dokumentum (bizonyítványmásolat / leckekönyv másolata);
 • MSc tanulmányokat folytatók esetében az BSc oklevél másolata;
 • iskolalátogatási igazolás / hallgatói jogviszony-igazolás;
 • motivációs levél (legfeljebb egy A/4-es oldal terjedelemben);
 • ajánlólevél legalább egy olyan tanártól, aki a pályázót a középiskolai / egyetemi évek alatt tanította. 

A pályázathoz – amennyiben a pályázó ezek valamelyikével rendelkezik – benyújthatók továbbá az alábbi dokumentumok: nyelvvizsga-bizonyítvány, reáltárgyakra vonatkozó, illetve (elsődlegesen) műszaki szakmai versenyeken elért eredmények, publikációk, valamint egyéb, szakmai jellegű tevékenységet [2] igazoló dokumentumok.  

Az ösztöndíjak odaítéléséről – a pályázó által benyújtott dokumentumok formai és szakmai szempontú elbírálását követően – a Paks II. Zrt. Bíráló Bizottsága dönt. 
  
Bármely felmerülő kérdés esetén, keressék kollégáinkat a fent megjelölt e-mail címen!

 

[1] A vonatkozó feltételeket és kötelezettségeket a hallgatóval kötendő ösztöndíjszerződés tartalmazza. 
[2] Középiskolás diákok és egyetemi hallgatók esetében egyaránt: szakmai szervezetben végzett tevékenység, releváns szakmai programokban való részvétel, vagy publikáció igazolása. Egyetemi hallgatók esetében továbbá mindezeken felül: szakkollégiumi és demonstrátori tevékenység igazolása stb.