Beszállítók

A Paks II. projektben komoly szerephez jutnak a magyar cégek és vállalkozások. A 2014. évi II. törvény azt a célt tűzte ki, hogy a projekt 40 százalékában hazai vállalkozások vehessenek részt, ezzel teremtve hazai munkahelyeket. Bizonyos munkákban, például az építő-szerelő bázis létesítése során a magyar beszállítói arány jelentősen meghaladhatja a 40 százalékot. 

Emellett az orosz fél vállalása, hogy a projekt beszállítóinak 55 százalékát az Európai Bizottság előírásainak megfelelően, nyílt közbeszerzés formájában választja ki. Ezeken a tendereken a Roszatom-kontroll alá tartozó cégek, szervezetek nem vehetnek részt. Tekintettel arra, hogy Magyarország fix áras, kulcsrakész szerződést kötött az orosz féllel, az alvállalkozókat az orosz partner vonja be a beruházás munkálataira közbeszerzési eljárás keretében. 

A Paks II. Zrt. mint nukleáris engedélyes a hatályos jogszabályoknak megfelelő minősítési rendszert dolgozott ki és működtet a beszállítók kiválasztására és alkalmasságuk igazolására.

A Paks II. Zrt. mind a saját, mind a fővállalkozó által bevonni kívánt szállítók alkalmasságát a nukleáris minősítési eljárás során szerződésenként vizsgálja. 
A szerződés szerinti munka elkezdésének feltétele a sikeres nukleáris minősítés. 

A Joint-Stock Company Atomstroyexport  (JSC ASE) aktuális közbeszerzési hirdetményei itt elérhetők.

A Paks II. Zrt., mint ajánlatkérő által indított közbeszerzési eljárásokra vonatkozó információk és dokumentumok a Közbeszerzési Hatóság vonatkozó, online elérhető adatbázisaiban találhatók, a közbeszerzésekről szóló a 2015. évi CXLIII. törvény által előírt kötelező adatszolgáltatás alapján. A Társaság aktuális közbeszerzési hirdetményei itt érhetők el.

 

A nukleáris minősítés

A Paks II. Zrt. a hatályos jogszabályokkal összhangban - különösen az Atomtörvény (1996. évi CXVI.), valamint a 118/2011. (VII.11) számú Kormányrendelet és a mellékletét képező Nukleáris Biztonsági Szabályzatok (NBSz) előírásainak megfelelően - minősítési rendszert dolgozott ki és működtet a beszállítók kiválasztására és alkalmasságuk igazolására. A beszállítók nukleáris biztonságot érintő tevékenységet kizárólag a Paks II. Zrt. jóváhagyásával és folyamatos felügyelete mellett végezhetnek.

A Társaság a Paksi Atomerőmű kapacitásának fenntartására irányuló tevékenységéhez a saját maga által, vagy – az EPC (Engineeering, Procurement and Construction) szerződés alapján – a Fővállalkozóként bevont JSC ASE EC által foglalkoztatni kívánt beszállítók tekintetében győződik meg azok alkalmasságáról a nukleáris biztonságot érintő tevékenységek vonatkozásában

Ennek megfelelően a projektben való részvétel kétféle módon lehetséges:

1. A Paks II. Zrt. közvetlen beszállítójaként, amely a Társaság szerződéses terjedelméhez kapcsolódó feladatok megvalósításában való közreműködést jelenti.

A Társaság terjedelmébe tartozó beszállítók kezelése a Társaság által lefolytatott beszerzési eljárás keretében történik.  A megkötni kívánt szerződéssel kapcsolatos információk alapján eldöntésre kerül, hogy az adott szerződés teljesítése kapcsán szükséges-e nukleáris szállító minősítési eljárást lefolytatni. Amennyiben ez szükséges, akkor a szerződéskötést megelőzően Társaságunk intézkedik a nukleáris minősítési eljárás lefolytatásáról.

2. A JSC ASE beszállítói lánc tagjaként, amely a Fővállalkozó szerződéses terjedelmébe tartozó feladatok megvalósításban való részvételt jelenti.

A Fővállalkozó a potenciális beszállító kiválasztását követően az általa megkötött szerződésekkel kapcsolatos információkat az EPC szerződés értelmében eljuttatja a Paks II. Zrt. részére. A megküldött információkra alapozva kerül eldöntésre, hogy az adott szerződés teljesítése kapcsán szükséges-e nukleáris szállító minősítési eljárást lefolytatni, illetve az, hogy milyen típusú minősítési eljárást kell végrehajtani. Amennyiben szükséges, akkor a Fővállalkozóval egyeztetett módon kerül a nukleáris minősítési eljárás lefolytatásra. (A Fővállalkozói terjedelembe tartozó feladatokkal kapcsolatban a ROSATOM Zakupki oldalán tájékozódhatnak)

Főbb tudnivalók a nukleáris minősítési eljárásokkal kapcsolatban:

1. Az eljárások végrehajtása alapvetően a hatályos magyar jogszabályok és az adott szervezetre vonatkozó konkrét vállalkozási szerződés (vagy szerződés tervezet) követelményei alapján, az MSZ EN ISO 19011:2012 szabvány útmutatása szerint, a második fél általi rendszer auditokra vonatkozó követelmények alkalmazásával történik.

2. A nukleáris minősítési eljárás során szerződésenként kerül vizsgálatra a követelmények teljesítésének képessége, a szállító alkalmassága.

3. Az eljárások során valamennyi szükséges információt az Országos Atomenergia Hivatal (Hatóság) rendelkezésére kell bocsátani, valamint biztosítani kell a Hatóság eljárásban való részvételét.  

4. A Paks II. Zrt. általi minősítések időbeli érvényessége legalább megegyezik a szerződésben meghatározott teljesítési határidő alapján kalkulált időtartammal. Az érvényességi idő a szerződésben meghatározott garanciális feltételek figyelembevételével, a minimum időtartamot kiegészítve kerül meghatározásra.

A Paks II. Zrt. által minősített beszállítók folyamatos felügyeletét - a fent említett jogszabályi háttérnek megfelelően – biztosítani kell.
A felügyeleti eljárás elsődleges eszköze a felügyeleti audit, amely során a beszállító által végzett tevékenységet a Társaság a megvalósítás helyszínén ellenőrzi. Az ellenőrzés módja és tartalma attól függ, hogy a szállító tervezési, gyártási, építési-szerelési vagy üzembe helyezési tevékenységet végez.

A Fővállalkozó közbeszerzéseiről további információk a PIP Kft. honlapján érhetők el.

 

Gyakran ismételt kérdések

Hogyan lehet megszerezni a megfelelő engedélyeket?  
A Paks II. projekt megvalósítása során alapvetően kétféle (nem beszerzési, hanem speciális nukleáris jellegű) „engedély” szükséges a tevékenységekhez:

  • a nukleáris biztonságra hatással levő tevékenységek elvégzésére a szállítók csak az Engedélyes (Paks II. Zrt.) által kiadott minősítés alapján jogosultak (beszállító nukleáris biztonságot érintő tevékenységet csak az engedélyes jóváhagyásával, folyamatos és kompetens felügyelet mellett végezhet, lásd NBSz 9.2.2.0600). Ezt a minősítő eljárást a Paks II. Zrt. (vagy az általa megbízott szakértők) végzik el, ahogy az a fentiekben olvasható. 
  • a jogszabály által előírt speciális esetekben a tevékenységek elvégzéséhez az Országos Atomenergia Hivatal (OAH) által kiadott engedély (gyártási, építési, behozatali, stb.) szükséges. Az engedélykérelmet – annak tartalmának és jogszabálynak való megfelelésének vizsgálatát követően – az engedélyes jogosult benyújtani az OAH felé.

Mindkét esetben szükséges, hogy a szállító alaposan megismerje, értelmezze és alkalmazza a tevékenységére vonatkozó jogszabályi előírásokat.

Milyen szervezeteknél szükséges ahhoz regisztrálni a projekthez történő csatlakozás érdekében?
A Paks II. beruházás megvalósítása érdekében megkötésre került Engineering, Procurement and Construction (EPC) szerződés keretében a Fővállalkozó (Joint-Stock Company Atomstroyexport – JSC ASE) szerződéses terjedelmében kerül elvégzésre az új blokkok létesítéséhez kötődően végrehajtásra kerülő tevékenységek döntő hányada. Ebből fakadóan a létesítésbe bekapcsolódni szándékozó szervezetek számára a ROSATOM beszerzési portálján (zakupki.ru) kiírt beszerzési tendereket érdemes figyelni és azokra jelentkezni. Az itt megjelenő, Paks II.-vel kapcsolatos kiírásokról rendszeres tájékoztatást adunk a lentiekben. További lehetőség (elsősorban kisebb vállalkozások számára), hogy ugyanezen a portálon a kihirdetett tender nyertesekkel veszik fel a kapcsolatot, hogy az elnyert munkáikba bekapcsolódhassanak.

Mindezeknek milyen anyagi vonzatai vannak?
A Paks II. Zrt. által lefolytatásra kerülő nukleáris minősítő eljárásoknak a minősítési eljárás alá vont szállítók tekintetében díja nincs, ezt az engedélyes jogszabályi kötelezettségének teljesítése érdekében, saját költségén végzi el. Magának a felkészülésnek, a szállító irányítási rendszerének a speciális nukleáris jogszabályi követelményeknek való megfelelés érdekében történő felkészítésének és működtetésének (akár tanúsítványok megszerzésének) lehetnek költségei (belső erőforrások bérköltsége, jogszabályok, szabványok megvásárlása, esetleges tanácsadó igénybevételével járó költségek).

Az orosz fővállalkozó beszerzései

 

Paks II. Atomerőműre vonatkozó 2021. 47. heti pályázati kiírások összefoglalója

Szolgáltatások nyújtása a Paks II Atomerőműben történő felhasználásra szánt berendezések gyártásában végzett harmadik fél általi ellenőrzési tevékenység végrehajtásához
https://www.bicotender.ru/tender202301894.html
https://www.bicotender.ru/tender202468056.html
https://www.rosatom.rts-tender.ru/market/okazanie-uslugi-na-osushchestvlenie-inspektsionnoi-deiatelnosti-tretei/tender-2831430/
Megjelenés dátuma: 2021.11.22.


LOT 1/PAKS-2/5.3UXC
https://www.bicotender.ru/tender202359551.html
Megjelenés dátuma: 2021.11.22.


Bankgarancia a szerződés megfelelő teljesítésére
https://www.bicotender.ru/tender202316501.html
Megjelenés dátuma: 2021.11.22.


Az NMC 341156 szerint számított árpiac monitorozása a "19677/85 sz. tételhez kereskedelmi műszaki ajánlat kérése Generátorkapcsolók szállítására a Paksi Atomerőmű 5., 6. blokkok számára"
https://www.bicotender.ru/tender202472273.html
Megjelenés dátuma: 2021.11.23.


A 341074. számú NMC szerint kiszámított árpiac monitorozása "Műszaki, kereskedelmi ajánlat kérése a 1501. számú tételhez KRU-10 kV Atomerőmű Paks-2, 5,6 blokk"
https://www.bicotender.ru/tender202434523.html
Megjelenés dátuma: 2021.11.23.


Az árpiac nyomon követése a 341285. számú NMC számítása szerint „Emelő berendezés szállítása”
https://www.bicotender.ru/tender202553558.html
Megjelenés dátuma: 2021.11.23.


Megállapodás megkötésének joga a 6411. számú tételre „Ideiglenes épületek és építmények. Ideiglenes általános erőművi autóutak"
https://www.bicotender.ru/tender202751200.html
Megjelenés dátuma: 2021.11.25.


Paks II. Atomerőműre vonatkozó 2021. 46. heti pályázati kiírások összefoglalója

12804/104 Paks5.6 / P-21 tétel szerint "ULR, UMA tároló berendezések (tartályok) szállítása a Paksi Atomerőmű 5.6. számú blokkjainak építéséhez"
https://www.bicotender.ru/tender202055935.html
http://zakupki.rosatom.ru/en/21111805911967
http://zakupki.rosatom.ru/21111805911967

Megjelenés dátuma: 2021.11.18.


Sötét optikai szál bérlése a JSC ASE EC magyarországi fióktelepének igényeihez
http://zakupki.rosatom.ru/en/21111905911977
Megjelenés dátuma: 2021.11.19.


Paks II. Atomerőműre vonatkozó 2021. 45. heti pályázati kiírások összefoglalója

Személyszállítás biztosítása a JSC ASE és a Rosatom State Corporation felső vezetésének magyarországi látogatásának biztosítása érdekében
http://zakupki.rosatom.ru/en/21110805911919
http://zakupki.rosatom.ru/21110805911919

Megjelenés dátuma: 2021.11.11.


Paks II. Atomerőműre vonatkozó 2021. 44. heti pályázati kiírások összefoglalója

Megállapodás megkötésének joga a 12804/74 Paks-5,6 / P-21 "Szállítási komplex berendezés szállítása a Paksi Atomerőmű 5., 6. blokkjainak építéséhez" (Beszállító sínpályás szállítókocsi, toló-kapu, zsilip)
https://www.bicotender.ru/tender200958692.html
http://zakupki.rosatom.ru/2111031065583

Megjelenés dátuma: 2021.11.03.


Paksi Atomerőmű Építés- Szerelési Bázis (CEB) részére acélszerkezetek szállítása (1 készlet)
https://www.rosatom.rts-tender.ru/market/postavka-metallokonstruktsii-dlia-smb-aes-paksh/tender-2816076/
Megjelenés dátuma: 2021.11.03.


Paks II. Atomerőműre vonatkozó 2021. 43. heti pályázati kiírások összefoglalója

Irodahelyiség bérlése Pakson (11 hónap)
https://www.bicotender.ru/tender200253963.html
https://www.rosatom.rts-tender.ru/market/arenda-pomeshcheniia-pod-ofis-v-g-paksh-vengriia-11-mesiatsev/tender-2807458/

Megjelenés dátuma: 2021.10.25.


Szolgáltatási szerződés megkötésének joga az ASE JSC Magyarországi Fióktelepe (795Pr / ZP-021 tétel) másoló- és sokszorosító berendezések karbantartására
http://zakupki.rosatom.ru/21102805911830
Megjelenés dátuma: 2021.10.28.


Paks II. Atomerőműre vonatkozó 2021. 42. heti pályázati kiírások összefoglalója

Bútorozott szállás bérlése az ASE JSC magyarországi fióktelep számára
http://zakupki.rosatom.ru/en/21101505911754
Megjelenés dátuma: 2021.10.20.


Nem lakáscélú (iroda) helyiség bérlése a RASU JSC dolgozóinak elhelyezésére Pakson (Magyarország)
https://www.bicotender.ru/tender200149218.html
Megjelenés dátuma: 2021.10.22.


Paks II. Atomerőműre vonatkozó 2021. 40. heti pályázati kiírások összefoglalója

Nyílt ajánlattételi kérelem elektronikus formában a „Paks” 5., 6. blokkok kivitelezéséhez a 2.3. Biztonsági osztályú lemezes hőcserélők szállítására vonatkozó szerződés megkötésének jogára a LOT 12804/89 Paks-5.6/P-2 tétel szerint
https://www.bicotender.ru/tender198840278.html
Megjelenés dátuma: 2021.10.03.


A paksi atomerőmű 5. és 6. blokkjában történő használatra szánt fő és kiegészítő elektromos meghajtású tápvíz –szivattyú egységek műszaki dokumentációjának értékelése a 2006 /42 / EK irányelvnek való megfelelés érdekében. (1 db)
https://www.rosatom.rts-tender.ru/market/otsenka-tekhnicheskoi-dokumentatsii-osnovnogo-i-vspomogatelnogo/tender-2790540/
Megjelenés dátuma: 2021.10.05.


Az árpiac nyomon követése a NMC 333786 számú számítás szerint "Polcok szállítása"
https://www.bicotender.ru/tender198877462.html
Megjelenés dátuma: 2021.10.05.


Az árpiac nyomon követése a NMC 333781 számítás szerint "Bútorok szállítása"
https://www.bicotender.ru/tender198877487.html
Megjelenés dátuma: 2021.10.05.


Nem lakóépületek (iroda) bérbeadása a paksi JSC RASU alkalmazottai számára
https://www.bicotender.ru/tender199001443.html
Megjelenés dátuma: 2021.10.06.


A paksi atomerőmű 5. és 6. blokkjában történő használatra szánt fő és kiegészítő elektromos meghajtású tápvíz –szivattyú egységek műszaki dokumentációjának értékelése a 2006 /42 / EK irányelvnek való megfelelés érdekében. (1 db)
https://www.bicotender.ru/tender198916780.html
https://www.bicotender.ru/tender198915165.html

Megjelenés dátuma: 2021.10.06.


Ivóvízellátás és háztartási szennyvíz elvezetési szolgáltatások a CEB létesítményhez
http://zakupki.rosatom.ru/en/21092805911652
http://zakupki.rosatom.ru/21092805911652

Megjelenés dátuma: 2021.10.06.


Szolgáltatások nyújtása a csapatépítő rendezvények lebonyolítására és az ASE JSC magyarországi fióktelepe dolgozóinak vendéglátására szolgáló helyiségek biztosítására
http://zakupki.rosatom.ru/en/21100105911651
http://zakupki.rosatom.ru/21100105911651

Megjelenés dátuma: 2021.10.06.


Irodai székek szállítása a JSC ASE magyarországi fióktelepének igényeihez
http://zakupki.rosatom.ru/en/21100505911668
Megjelenés dátuma: 2021.10.07.


Paks II. Atomerőműre vonatkozó 2021. 39. heti pályázati kiírások összefoglalója

Paksi Atomerőmű 5. és 6. blokk turbina sziget felső alapfödém rezgéscsillapító rugós egységek szállítása
https://www.bicotender.ru/tender198352000.html
https://www.bicotender.ru/tender198354033.html
https://www.rosatom.rts-tender.ru/market/postavka-pruzhinnykh-blokov-vibroizoliatorov-verkhnei-fundamentnoi-plity/tender-2785040/

Megjelenés dátuma: 2021.09.27.


Internet-hozzáférési csatorna biztosítása az Internet hálózathoz az ASE JSC magyarországi budapesti fióktelepének igényeihez
http://zakupki.rosatom.ru/en/21092105911575
http://zakupki.rosatom.ru/21092105911575

Megjelenés dátuma: 2021.09.28.


Áram-/teljesítmény átviteli szolgáltatások a középfeszültségű elosztóhálózaton keresztül a CEB létesítményeinek áramellátásához
http://zakupki.rosatom.ru/en/21091705911574
http://zakupki.rosatom.ru/21091705911574

Megjelenés dátuma: 2021.09.28.


Az építési és szerelési bázis (CEB) víz-, szennyvíz- és hőszolgáltató hálózatának karbantartási és javítási szolgáltatásai
http://zakupki.rosatom.ru/en/21091505911573
http://zakupki.rosatom.ru/21091505911573

Megjelenés dátuma: 2021.09.28.


Olvadékcsapda berendezései gyártására vonatkozó engedélyek (jóváhagyások) megszerzésével kapcsolatos szolgáltatások nyújtása
http://zakupki.rosatom.ru/en/21092105911572
http://zakupki.rosatom.ru/21092105911572

Megjelenés dátuma: 2021.09.28.


Konténer modul bérlése az orvosi központ berendezéseihez az Építési és Szerelési Bázison (CEB)
http://zakupki.rosatom.ru/en/21091605911570
http://zakupki.rosatom.ru/21091605911570

Megjelenés dátuma: 2021.09.28.


Félautomata defibrillátor szállítása a JSC ASE magyarországi fióktelepének igényeihez
http://zakupki.rosatom.ru/en/21091405911569
http://zakupki.rosatom.ru/21091405911569

Megjelenés dátuma: 2021.09.28.


Engedélyezési dokumentáció készítése a CEB közművek építési engedélyeinek megszerzéséhez
http://zakupki.rosatom.ru/en/21092005911567
http://zakupki.rosatom.ru/21092005911567

Megjelenés dátuma: 2021.09.28.


Az AO IK „ASE” Magyarországi Fióktelepe új belépőinek kötelező előzetes munkaköri orvosi alkalmassági vizsgálatának, és az adminisztratív és gazdálkodási tevékenységét végző munkavállalók évenkénti orvosi vizsgálatának ellátásával kapcsolatos szolgáltatások
https://www.bicotender.ru/tender198417238.html
http://zakupki.rosatom.ru/en/21092824331044
http://zakupki.rosatom.ru/21092824331044

Megjelenés dátuma: 2021.09.28.


Irodahelyiség bérlése Pakson (2 hónap)
https://www.bicotender.ru/tender198552893.html
Megjelenés dátuma: 2021.09.29.


Az AO IK „ASE” Magyarországi Fióktelepe új belépőinek kötelező előzetes munkaköri orvosi alkalmassági vizsgálatának, és az adminisztratív és gazdálkodási tevékenységét végző munkavállalók évenkénti orvosi vizsgálatának ellátásával kapcsolatos szolgáltatások
http://zakupki.rosatom.ru/en/21091605911599
http://zakupki.rosatom.ru/21091605911599

Megjelenés dátuma: 2021.09.29.


Angol nyelvű képzés megszervezésének és lebonyolításának biztosítása a JSC ASE magyarországi fióktelepe munkatársai számára az ISO 9001: 2015 - Minőségirányítási rendszerek ellenőr/vezető auditor (IRCA) témakörben
http://zakupki.rosatom.ru/en/21091705911593
http://zakupki.rosatom.ru/21091705911593

Megjelenés dátuma: 2021.09.29.


Szolgáltatások nyújtása a COVID-19 koronavírus-fertőzés kimutatására irányuló vizsgálat elvégzésére PCR-diagnosztika segítségével
http://zakupki.rosatom.ru/en/21092105911592
http://zakupki.rosatom.ru/21092105911592

Megjelenés dátuma: 2021.09.29.


Az internethez szükséges rádiócsatorna biztosítása a JSC ASE magyarországi fióktelepe számára
http://zakupki.rosatom.ru/en/21091505911591
http://zakupki.rosatom.ru/21091505911591

Megjelenés dátuma: 2021.09.29.


Ajándéktárgyak, ajándékok és nyomdai termékek szállítása az ASE JSC magyarországi fióktelepe igényeinek kielégítésére
http://zakupki.rosatom.ru/en/21091705911590
http://zakupki.rosatom.ru/21091705911590

Megjelenés dátuma: 2021.09.29.


Biztosítási szolgáltatások nyújtása a fióktelep alkalmazottai balesetei és betegségei ellen 2021–2022-ben
http://zakupki.rosatom.ru/21091705911594
Megjelenés dátuma: 2021.09.29.


Főkeringtető szivattyú szférikus házára vonatkozó tervezési dokumentáció egyeztetése, Paks II AE 5., 6. blokk
https://www.bicotender.ru/tender198659437.html
https://www.bicotender.ru/tender198659562.html
https://www.rosatom.rts-tender.ru/market/usluga-soglasovanie-konstruktorskoi-dokumentatsii-na-korpus/tender-2786941/

Megjelenés dátuma: 2021.09.30.


Szolgáltatások nyújtása az egészségügyi központ működtetésének megszervezéséhez a Paks II Atomerőmű építési helyén elsősegélynyújtás biztosításának céljából a személyzet számára (724Pr / ZP-021. Tétel)
https://www.bicotender.ru/tender198627717.html
http://zakupki.rosatom.ru/en/21093005911605
http://zakupki.rosatom.ru/21093005911605

Megjelenés dátuma: 2021.09.30.


Szolgáltatások nyújtása budapesti lakóhely bérbeadásához a Rosatom Central Europe Kft. munkatársa számára
http://zakupki.rosatom.ru/210930167204025
Megjelenés dátuma: 2021.09.30.


Megállapodás megkötésének joga a SDL Trados szoftver használatára vonatkozó nem kizárólagos jogok (licencek) biztosítására, a telepítésükhöz szükséges szolgáltatások nyújtására a JSC ASE számára, LOT № 597IT / A-021
http://zakupki.rosatom.ru/21093005911602
Megjelenés dátuma: 2021.09.30.


Paks II. Atomerőműre vonatkozó 2021. 38. heti pályázati kiírások összefoglalója

Autodesk AEC Collection, Adobe Acrobat Professional, ABBYY FineReader PDF, RARLAB WinRAR, DameWare távoli elérés támogatás szoftverek használatához a JSC ASE magyarországi kirendeltsége igényeihez határozott és határozatlan időtartamra, nem kizárólagos jogok (licencek) biztosítására
http://zakupki.rosatom.ru/en/21092005911513
http://zakupki.rosatom.ru/21092005911513

Megjelenés dátuma: 2021.09.20.


JSC ASE magyarországi kirendeltsége szükségleteihez irodaszerek szállítására vonatkozó szerződés megkötésének joga (LOT № 583Pr/ЗК-021)
https://www.bicotender.ru/tender197883050.html
http://zakupki.rosatom.ru/en/21092005911509
http://zakupki.rosatom.ru/21092005911509

Megjelenés dátuma: 2021.09.20.


Szolgáltatások nyújtása két sajtótúra megszervezésére és lebonyolítására az ASE JSC magyarországi létesítményeibe
https://www.rosatom.rts-tender.ru/market/okazanie-uslug-po-organizatsii-i-provedeniiu-dvukh-press-turov-na/tender-2780738/
Megjelenés dátuma: 2021.09.23.


A Paks II. Atomerőmű 5., 6. számú blokkok építéséhez szükséges szűrők szállításáról szóló megállapodás megkötésének joga a 17692/678 Paks 5,6 / P-21 tétel szerint.
https://www.bicotender.ru/tender198166249.html
https://www.bicotender.ru/tender198164657.html
http://zakupki.rosatom.ru/2109231065478

Megjelenés dátuma: 2021.09.23.


Tanácsadói szolgáltatások nyújtása a tervezési és műszaki dokumentáció jóváhagyásának és a projektek megvalósításának előkészítési szakaszában az Automatizált Folyamatirányító Rendszerre vonatkozóan a "Hanhikivi-1" és a Paks II. Atomerőműben.
https://www.bicotender.ru/tender198244577.html
Megjelenés dátuma: 2021.09.24.


Paks II. Atomerőműre vonatkozó 2021. 36. heti pályázati kiírások összefoglalója

Szolgáltatások nyújtása a Paks II. Atomerőmű részletes tervezéséhez szükséges dokumentáció orosz nyelvre történő lefordításához
https://www.bicotender.ru/tender196623967.htm
Megjelenés dátuma: 2021.08.31.


Az árpiac nyomon követése az NMC 328883 számú számítása szerint, "Kereskedelmi Műszaki Ajánlat kérés a Paksi Atomerőmű 5,6 -os számú blokkjainak építésére szolgáló hermetizáló berendezések szállítására
https://www.bicotender.ru/tender196874275.html
Megjelenés dátuma: 2021.09.03.


Paksi Atomerőmű 5. és 6. blokk turbina sziget felső alapfödém rezgéscsillapító rugós egységek szállítása
https://www.bicotender.ru/tender197112946.html
https://www.bicotender.ru/tender197111109.html
https://www.rosatom.rts-tender.ru/market/postavka-pruzhinnykh-blokov-vibroizoliatorov-verkhnei-fundamentnoi-plity/tender-2765646/

Megjelenés dátuma: 2021.09.07.


Engedélyezés végrehajtásához nem kapcsolódó licenckérelmek támogatására irányuló szolgáltatásokra vonatkozó szerződés megkötésének joga
https://www.bicotender.ru/tender197192915.html
Megjelenés dátuma: 2021.09.08.


Tanácsadói szolgáltatások nyújtása a tervezési és műszaki dokumentáció jóváhagyásának és a projektek megvalósításának előkészítési szakaszában az Automatizált Folyamatirányító Rendszerre vonatkozóan a "Hanhikivi-1" és a "PAKS II. atomerőműben.
https://www.bicotender.ru/tender197259059.html
Megjelenés dátuma: 2021.09.09.


Paks II. Atomerőműre vonatkozó 2021. 35. heti pályázati kiírások összefoglalója

Szolgáltatások biztosítása: az ASE JSC magyarországi létesítményeihez sajtótúra megszervezése és lebonyolítása
https://www.rosatom.rts-tender.ru/market/okazanie-uslug-po-organizatsii-i-provedeniiu-press-tura-na-ob-ekty-ao/tender-2760077/
Megjelenés dátuma: 2021.09.01.


Az ASE JSC magyarországi fióktelep munkavállalói tevékenységének biztosítása érdekében a szükséges irodabútorokkal felszerelt munkahelyek és parkolóhelyek biztosításához szolgáltatások nyújtása
http://zakupki.rosatom.ru/en/21082505911364
http://zakupki.rosatom.ru/21082505911364

Megjelenés dátuma: 2021.09.02.


Paks II. Atomerőműre vonatkozó 2021. 33. heti pályázati kiírások összefoglalója

Az ASE EC JSC magyarországi fióktelep számára a nemzeti helyi számviteli és adózási mintarendszer bevezetése az ASE EC JSC az ASE JSC-vel való egyesülés (csatlakozás) formájában történő átszervezésével kapcsolatban.
http://zakupki.rosatom.ru/en/21081105911228
http://zakupki.rosatom.ru/21081105911228


Lakóépület bérlése Pakson (6 hónap)
https://www.bicotender.ru/tender195774400.html
http://zakupki.rosatom.ru/en/2108172433893
http://zakupki.rosatom.ru/2108172433893


Paks II. Atomerőműre vonatkozó 2021. 32. heti pályázati kiírások összefoglalója

Az engedélyezési dokumentáció független szakértői felülvizsgálatának összehangolásával, kezelésével és lebonyolításával kapcsolatos szolgáltatások nyújtása, a Paks II. Atomerőmű 5. és 6. számú blokkjának építési engedélyezési dokumentumainak fordítása az engedélyezési dokumentáció hatóságok általi felülvizsgálatának szakaszában
http://zakupki.rosatom.ru/en/2108121065384
http://zakupki.rosatom.ru/2108121065384

Megjelenés dátuma: 2021.08.12.


A beszerzés tárgya: szerződéskötési jog "Kör hatósugarú elektromos híddaru gyártása és szállítása a Paksi Atomerőmű 5., 6. számú blokkok építéséhez".
https://www.rosatom.rts-tender.ru/market/pravo-zakliucheniia-dogovora-na-izgotovlenie-i-postavku-krana-mostovogo/tender-2744084/
Megjelenés dátuma: 2021.08.13.


Paks II. Atomerőműre vonatkozó 2021. 31. heti pályázati kiírások összefoglalója

Paks II. Atomerőmű 5. és 6. számú blokkokhoz vízszintes tápvíztartály dokumentációja a PED irányelvnek való megfelelőségének értékelésére vonatkozó szolgáltatások nyújtása
https://www.bicotender.ru/tender195216874.html
https://www.rosatom.rts-tender.ru/market/pravo-zakliucheniia-dogovora-na-okazanie-uslug-po-otsenke-sootvetstviia/tender-2738891/
https://www.b2b-center.ru/market/?f_keyword=%D0%9F%D0%B0%D0%BA%D1%88&searching=1&company_type=2&price_currency=0&date=1&trade=all#search-result
http://zakupki.rosatom.ru/2108060599047

Megjelenés dátuma: 2021.08.06.


Paks II. Atomerőműre vonatkozó 2021. 30. heti pályázati kiírások összefoglalója

A beszerzés tárgya: szerződéskötési jog a 12804/79 Paks-5,6 / P-21 tételre "Kör alakú elektromos híddaru gyártása és szállítása a Paks II. Atomerőmű 5-6. számú blokkok építéséhez".
https://www.bicotender.ru/tender194480879.html
https://www.rosatom.rts-tender.ru/market/pravo-zakliucheniia-dogovora-na-po-lotu-12804-79-paksh-5-6-p-21/tender-2728497/
http://zakupki.rosatom.ru/en/2107261065347
http://zakupki.rosatom.ru/2107261065347

Megjelenés dátuma: 2021.07.26.


Paks II. AE 5. blokk: Reaktortartály fenék öntvényének szállítására vonatkozó szerződés megkötésének joga
https://www.bicotender.ru/tender194555788.html
http://zakupki.rosatom.ru/2107270594268

Megjelenés dátuma: 2021.07.27.


Paks II. AE 5. blokk: Reaktortartály kisméretű öntvényeinek szállítására vonatkozó szerződés megkötésének joga
https://www.bicotender.ru/tender194713579.html
https://www.rosatom.rts-tender.ru/market/pravo-zakliucheniia-dogovora-na-postavku-zagotovok-malogo-razmera/tender-2732045/
http://zakupki.rosatom.ru/2107290594272

Megjelenés dátuma: 2021.07.29.


Hőellátási szolgáltatások a CEB létesítményekhez
http://zakupki.rosatom.ru/en/21062105911084
http://zakupki.rosatom.ru/21062105911084

Megjelenés dátuma: 2021.07.29.


Paks II. AE 5. blokk: „AEM Technologi” részére reaktortartály öntvényeinek szállítására vonatkozó szerződés megkötésének joga
https://www.bicotender.ru/tender194814419.html
https://rostender.info/region/rostovskaya-oblast/volgodonsk/54044881-tender-postavka-zagotovok-korpusa-reaktora-dlya-aes-paksh-2-blok-5-dlya-nujd-ao-aem-tehnologii http://zakupki.rosatom.ru/2107301065364

Megjelenés dátuma: 2021.07.30.


Paks II. Atomerőműre vonatkozó 2021. 29. heti pályázati kiírások összefoglalója

Paks városban található ingatlanegyüttes bérleti szerződésének megkötésére vonatkozó jog az ASE EC JSC magyarországi fióktelepének alkalmazottai elszállásolására
https://www.bicotender.ru/tender194293510.html
https://www.bicotender.ru/tender194300709.html
https://www.rosatom.rts-tender.ru/market/pravo-zakliucheniia-dogovora-na-okazanie-uslug-po-arende-imushchestvennogo/tender-2725786/
http://zakupki.rosatom.ru/21072205911035

Megjelenés dátuma: 2021.07.22.


Az árak elektronikus formában történő figyelése az expressz futárszolgálat nyújtása érdekében az ASE JSC (Nyizsnyij Novgorod) igényeinek megfelelően
https://www.bicotender.ru/tender194383871.html
https://www.rosatom.rts-tender.ru/market/predostavlenie-uslug-po-kurerskoi-ekspress-dostavke-korrespondentsii/tender-2727036/

Megjelenés dátuma: 2021.07.23.


Paks II. Atomerőműre vonatkozó 2021. 28. heti pályázati kiírások összefoglalója

Szolgáltatások nyújtása a paksi atomerőmű számára lebonyolított beszerzési eljárásokkal kapcsolatos információk elhelyezéséhez az internetes forrásokon: http://www.tendersinfo.com/
https://www.bicotender.ru/tender193614083.html
Megjelenés dátuma: 2021.07.12.


Irodai helyiségek bérlése Pakson a JSC ATOMPROEKT magyarországi fióktelepének igényei szerint
https://www.bicotender.ru/tender193877289.html
http://zakupki.rosatom.ru/en/2107150523030
http://zakupki.rosatom.ru/2107150523030

Megjelenés dátuma: 2021.07.15.


Paks II. Atomerőműre vonatkozó 2021. 27. heti pályázati kiírások összefoglalója

12804/98 PAKS-5 / P-21 tétel alatt a paksi atomerőmű 5. számú blokkjának építésére szolgáló elektromos bakdaru szállítására vonatkozó szerződés megkötésének jogára
https://www.bicotender.ru/tender193386859.html
https://www.bicotender.ru/tender193395245.html
https://www.rosatom.rts-tender.ru/market/pravo-zakliucheniia-dogovora-na-postavku-tovara-po-lotu-12804-98/tender-2712208/
http://zakupki.rosatom.ru/en/2107070591912
http://zakupki.rosatom.ru/2107070591912

Megjelenés dátuma: 2021.07.07.


Paks II. AE 6. blokk: alaplemezben, födémben levő csővezetékek és berendezések szállítására műszaki kereskedelmi ajánlat kérése
https://www.bicotender.ru/tender193389248.html
Megjelenés dátuma: 2021.07.07.


Műszaki kereskedelmi ajánlat kérése "IPU" szállítására a PAKS II. AE 5,6 blokkok létesítéséhez
https://www.bicotender.ru/tender193517070.html
https://www.bicotender.ru/tender193523507.html

Megjelenés dátuma: 2021.07.09.


Számítógépes berendezések szállítása az ATOMPROEKT JSC magyarországi fióktelepének szükségleteihez
http://zakupki.rosatom.ru/2107020523029
Megjelenés dátuma: 2021.07.09.


Paks II. Atomerőműre vonatkozó 2021. 26. heti pályázati kiírások összefoglalója

Sötétszál bérlése a JSC ASE EC magyarországi fióktelepének igényeihez
https://www.bicotender.ru/tender192798395.html
Megjelenés dátuma: 2021.06.28.


Irodai cikkek szállítására vonatkozó megállapodás megkötésének joga a JSC ASE EC magyarországi fióktelepének szükségleteihez (480Pr / ZK-021 tétel)
https://www.bicotender.ru/tender192801519.html
http://zakupki.rosatom.ru/2106280536905

Megjelenés dátuma: 2021.06.28.


A Paks II. Atomerőmű létesítésének munkálatai: 6.2. Tétel: Építési és Szerelési Bázis (CEB) helyszíni közművek, közös létesítmények (UXP) és autóutak. 2. indítási komplexum: UXP: 15.1.1 , 15.1.2, 15.1.3, 15.3, 15.6.3, 15.6.4, 15.7.7, 15.7.8, 15.7.9, 15.7.10, 15.7.11, 15.8; autóutak 002; UXM, UXN, UXR , UXQ; Általános elrendezés 001"
https://www.bicotender.ru/tender192909889.html
http://zakupki.rosatom.ru/en/2106291065310
http://zakupki.rosatom.ru/2106291065310

Megjelenés dátuma: 2021.06.29.


Paks II. Atomerőműre vonatkozó 2021. 23. heti pályázati kiírások összefoglalója

Komplex információs, tanácsadási és marketing szolgáltatások biztosítása a magyarországi és a közeli régiók építőipari piacainak adatgyűjtésével és elemzésével kapcsolatban Magyarország területén létesítendő atomerőmű építési projektje megvalósításának keretében
http://zakupki.rosatom.ru/2106074060034
Megjelenés dátuma: 2021.06.07.


Engedélyezési dokumentációk elkészítése a "Paks II. Atomerőmű CEB létesítményei építési engedélyének megszerzéséhez (15 objektum)" keretében
https://www.bicotender.ru/tender191489796.html
http://zakupki.rosatom.ru/en/2106090536792
http://zakupki.rosatom.ru/2106090536792

Megjelenés dátuma: 2021.06.09.


A Paks II. Atomerőmű létesítményének megépítése: 13. tétel: "Paks II. Atomerőmű CEB: UXG: 9,1, 9,2, 9,3 Hőszigetelő komplexum" keretében
https://www.bicotender.ru/tender191570155.html
http://zakupki.rosatom.ru/en/2106091065256
http://zakupki.rosatom.ru/2106091065256

Megjelenés dátuma: 2021.06.09.


Demineralizáló (sótalanító) üzemi épületbe telepítendő szivattyúk szállítása a "Paks II. Atomerőmű 5., 6. blokk létesítéséhez" keretében
https://www.bicotender.ru/tender191715056.html
https://rostender.info/tender/53059706

Megjelenés dátuma: 2021.06.10.


Az 12804/5 Paks-5,6 / P-21 tételhez tartozó turbinacsarnoki daruk gyártásának és szállításának joga a Paks II. Atomerőmű 5., 6. számú blokkjainak megépítéséhez https://www.bicotender.ru/tender191745694.html
http://zakupki.rosatom.ru/2106101065265

Megjelenés dátuma: 2021.06.10.


Műszaki kereskedelmi ajánlat kérése létrák szállítására a Paks II. Atomerőmű részére https://www.bicotender.ru/tender191841093.html
Megjelenés dátuma: 2021.06.11.


Paks II. Atomerőműre vonatkozó 2021. 22. heti pályázati kiírások összefoglalója

A Paks II. Atomerőmű létesítésének munkálatairól szóló megállapodás megkötésének joga: 9010. tétel: "A paksi atomerőmű hidraulikus szerkezetei (tervezési és felmérési munkák, építési és szerelési munkák, berendezések szállítása"
https://www.bicotender.ru/tender190193574.html
https://rostender.info/tender/52818688
http://zakupki.rosatom.ru/2105311065235
http://zakupki.rosatom.ru/en/2105311065235

Megjelenés dátuma: 2021.06.01.


Fő keringtető szivattyú aszinkron villanymotorjának gyártása és szállítása a Paks II. Atomerőmű részére
https://www.bicotender.ru/tender190491803.html
https://www.rosatom.rts-tender.ru/market/izgotovlenie-i-postavka-asinkhronnogo-elektrodvigatelia-gtsna-dlia-aes/tender-2681336/
https://rostender.info/region/leningradskaya-oblast/52877194-tender-izgotovlenie-i-postavka-asinhronnogo-elektrodvigatelya-gcna-dlya-aes-paksh-2

Megjelenés dátuma: 2021.06.02.


Megállapodás megkötésének joga az 17692/629. számú csomaghoz Paks II. 5,6 / P-21 "Kihúzható lapos hidraulikus zárak szállítása beágyazott keretekkel a paksi atomerőmű 5., 6. villamos egységének építéséhez
https://www.bicotender.ru/tender190880542.html
https://www.bicotender.ru/tender190880631.html
https://rostender.info/region/nijegorodskaya-oblast/nijnij-novgorod/52935228-tender-po-lotu-17692629-paksh-2-56p-21-postavka-gidrozatvorov-ploskih-vyemnyh-s-zakladnymi-ramami-dlya-soorujeniya
http://zakupki.rosatom.ru/2106041065242

Megjelenés dátuma: 2021.06.04.


Műszaki kereskedelmi ajánlat kérése a Paksi AE 5. blokkjához berendezések szállítására
https://www.bicotender.ru/tender191053326.html
Megjelenés dátuma: 2021.06.06.


Paks II. Atomerőműre vonatkozó 2021. 21. heti pályázati kiírások összefoglalója

Személygépjármű bérlése sofőr nélkül Magyarországon történő használatra
http://zakupki.rosatom.ru/2105242433566
Megjelenés dátuma: 2021.05.24.


11 / 0,4 kV-os áramellátó hálózatok karbantartásával és javításával kapcsolatos szolgáltatások nyújtása az Építési és Szerelési Bázishoz (CEB), LOT 383Pr/3P-021
https://www.bicotender.ru/tender189763176.html
https://www.bicotender.ru/tender189769470.html
https://rostender.info/region/nijegorodskaya-oblast/52695678-tender-okazanie-uslug-po-tehnicheskomu-obslujivaniyu-i-remontu-setej-elektrosnabjeniya-1104-kv-stroitelno-montajnoj-bazy-smb-po-obektu-aes
https://rostender.info/tender/52697773 http://zakupki.rosatom.ru/en/2105260536691
http://zakupki.rosatom.ru/2105260536691

Megjelenés dátuma: 2021.05.26.


A paksi atomerőmű 5.blokk CEB komplexumhoz szükséges berendezések beszerzése LOT 3.2
https://www.bicotender.ru/tender189770461.html
https://rostender.info/region/nijegorodskaya-oblast/nijnij-novgorod/52697468-tender-postavka-oborudovaniya-dlya-energobloka-5-aes-paksh-smb-kompleksnyj

Megjelenés dátuma: 2021.05.26.


Paks II. Atomerőműre vonatkozó 2021. 20. heti pályázati kiírások összefoglalója

Szállítmányozási szolgáltatások beszerzése berendezés szállítás megszervezéséhez a Paksi Atomerőmű számára, Magyarország
https://www.bicotender.ru/tender189191892.html
Megjelenés dátuma: 2021.05.21.


Paksi AE 5. és 6. blokk turbinaszigeti kondenzátum szivattyúk szállítása (1-es és 2-es fokozat)
https://www.bicotender.ru/tender189195529.html
https://www.bicotender.ru/tender189198087.html
https://www.bicotender.ru/tender189199351.html
https://www.bicotender.ru/tender189202912.html
https://rostender.info/region/sankt-peterburg-gorod/52610918-tender-postavka-kondensatnyh-nasosov-paroturbinnoj-ustanovki-mashzala-aes-paksh-energobloki-5-i-6-supply-of-condensate-extraction-pumps-for
https://rostender.info/region/sankt-peterburg-gorod/52610913-tender-postavka-kondensatnyh-nasosov-paroturbinnoj-ustanovki-mashzala-aes-paksh-energobloki-5-i-6-supply-of-condensate-extraction-pumps-for
https://rostender.info/region/moskovskaya-oblast/52611268-tender-monitoring-cen-v-elektronnoj-forme-na-postavka-kondensatnyh-nasosov-paroturbinnoj-ustanovki-mashzala-aes-paksh-energobloki-5-i-6-supply

https://www.b2b-center.ru/market/postavka-kondensatnykh-nasosov-paroturbinnoi-ustanovki-mashzala-aes/tender-2672411/
Megjelenés dátuma: 2021.05.21.


Paks II. Atomerőműre vonatkozó 2021. 19. heti pályázati kiírások összefoglalója

Mechanikailag előzetesen megmunkált 15H2NMFAanyagminőségű kovácsolt félkész termékek szállítása a hegesztés technológia európai normák szerinti minősítéséhez Paks II. AE. számára.
http://zakupki.rosatom.ru/2105140594196
https://www.bicotender.ru/tender188113910.html
https://rostender.info/tender/52437088
https://www.b2b-center.ru/market/pravo-zakliucheniia-dogovora-na-postavku-kovannykh-zagotovok-st-15kh2nmfa/tender-2664815/

Megjelenés dátuma: 2021.05.14.


Paks II. Atomerőműre vonatkozó 2021. 18. heti pályázati kiírások összefoglalója

Mechanikailag előzetesen megmunkált 08H18N10T anyagminőségű kovácsolt félkész termékek szállítása a hegesztés technológia európai normák szerinti minősítéséhez Paks II. AE számára.
https://www.bicotender.ru/tender187092967.html
http://zakupki.rosatom.ru/2105060594184

Megjelenés dátuma: 2021.05.06.


Paks II. Atomerőműre vonatkozó 2021. 17. heti pályázati kiírások összefoglalója

Megállapodás megkötése a számviteli és adószámviteli, beszámolási, valamint a külföldi partnerekkel kötött szerződések előkészítésével és végrehajtásával kapcsolatban és a felmerülő kérdésekkel kapcsolatban a JSC ASE EC magyarországi fióktelepének szükségleteihez kapcsolódó tanácsadási szolgáltatások nyújtásáról (tétel 296Pr / ZP-021)
http://zakupki.rosatom.ru/2104260536516
Megjelenés dátuma: 2021.04.26.


Kapacitív berendezések szállítása a paksi atomerőmű 5. blokki ULR, UMA megépítéséhez
https://www.bicotender.ru/tender185897494.html
https://rostender.info/tender/52151937

Megjelenés dátuma: 2021.04.27.


Paks II. AE 5. és 6. blokk: Tápvíz tároló tartály dokumentációja PED direktíva és a nyomástartó berendezésekre vonatkozó magyar törvények követelményei szerinti megfelelőségének értékelésére vonatkozó szolgáltatások
https://www.bicotender.ru/tender185944023.html
https://rostender.info/region/sankt-peterburg-gorod/52173906-tender-uslugi-po-ocenke-sootvetstviya-dokumentacii-na-bak-zapasa-pitatelnoj-vody-energoblokov-5-i-6-aes-paksh-ii-direktive-ped-i
Megjelenés dátuma: 2021.04.27.


Paks II. AE 5. és 6. blokk: Tápvíz tároló tartály dokumentációja PED direktíva és a nyomástartó berendezésekre vonatkozó magyar törvények követelményei szerinti megfelelőségének értékelésére vonatkozó szolgáltatások
https://www.bicotender.ru/tender185944466.html
https://www.b2b-center.ru/market/uslugi-po-otsenke-sootvetstviia-dokumentatsii-na-bak-zapasa-pitatelnoi/tender-2651909/

Megjelenés dátuma: 2021.04.27.


Paks II. AE 5. és 6. blokk ULR épület létesítéséhez szivattyú agregátok szállítása
https://www.bicotender.ru/tender186000623.html
https://rostender.info/region/sankt-peterburg-gorod/52190683-tender-postavka-elektronasosnyh-agregatov-zdaniya-ulr-dlya-soorujeniya-energoblokov-5-6-aes-paksh

Megjelenés dátuma: 2021.04.28.


Irodaterület bérlése Pakson (6 hónap)
https://www.bicotender.ru/tender186192197.html
https://www.bicotender.ru/tender186074412.html

Megjelenés dátuma: 2021.04.29.


Lakóépület bérlése Pakson (12 hónap)
https://www.bicotender.ru/tender186192197.html
http://zakupki.rosatom.ru/2104302433490

Megjelenés dátuma: 2021.04.30.


Paks II. Atomerőműre vonatkozó 2021. 16. heti pályázati kiírások összefoglalója

Szerződés megkötésének joga a Paks II Atomerőmű építési munkáinak elvégzése: CEB 13. tétel: UXG 9.1, 9.2, 9.3 hőszigetelési munkák elvégzésére
https://www.bicotender.ru/tender185686966.html
http://zakupki.rosatom.ru/en/2104221065170
http://zakupki.rosatom.ru/2104221065170

Megjelenés dátuma: 2021.04.15.


Paks II. Atomerőműre vonatkozó 2021. 15. heti pályázati kiírások összefoglalója

Paks II. AE 5. és 6. blokk: Tápvíz tároló tartály dokumentációja PED direktíva és a nyomástartó berendezésekre vonatkozó magyar törvények követelményei szerinti megfelelőségének értékelésére vonatkozó szolgáltatások
https://www.bicotender.ru/tender185269087.html
https://www.bicotender.ru/tender185270500.html

Megjelenés dátuma: 2021.04.15.


Árfigyelés elektronikus formában: Paks II AE 5. és 6. blokk: Tápvíz tároló tartály dokumentációja PED direktíva és a nyomástartó berendezésekre vonatkozó magyar törvények követelményei szerinti megfelelőségének értékelésére vonatkozó szolgáltatások
https://www.bicotender.ru/tender185270868.html
https://www.b2b-center.ru/market/uslugi-po-otsenke-sootvetstviia-dokumentatsii-na-bak-zapasa-pitatelnoi/tender-2640665/

Megjelenés dátuma: 2021.04.15.


Könyvvizsgálói szolgáltatások nyújtása az ATOMPROEKT JSC 2020-as magyarországi fióktelepének éves számviteli (pénzügyi) kimutatásaihoz
http://zakupki.rosatom.ru/en/2104090523012
http://zakupki.rosatom.ru/2104090523012

Megjelenés dátuma: 2021.04.15.


Paks II. Atomerőműre vonatkozó 2021. 14. heti pályázati kiírások összefoglalója

Jogi szolgáltatások nyújtása a beszerzés során felmerülő kérdésekben, a beszerzési eljárások megszervezése és végrehajtása a JSC "ASE" EC EPC szerződés szerinti kötelezettségei teljesítésének különböző szakaszaiban.
http://zakupki.rosatom.ru/en/21033005364102
http://zakupki.rosatom.ru/2103300536410

Megjelenés dátuma: 2021.04.07.


Informatikai szolgáltatások nyújtása a NIKIMT-Atomstroy JSC magyarországi fióktelepének L61C vállalati kódjának létrehozásához a beruházás építésirányítási információs rendszerben
http://zakupki.rosatom.ru/2104080668416
Megjelenés dátuma: 2021.04.08.


Paks II. Atomerőműre vonatkozó 2021. 13. heti pályázati kiírások összefoglalója

Paks II. AE 5., 6. blokkok létesítése: "munkagödör" aktív védelméhez szükséges berendezések beszerzése
https://www.bicotender.ru/tender184207560.htm
Megjelenés dátuma: 2021.03.29.


Elektronikus árfigyelés (ármonitorozás): Berendezések és a revíziós akna betételemek gyártása és szállítása a Paks II. AE 5., 6. blokkjához
https://www.bicotender.ru/tender184217180.html
Megjelenés dátuma: 2021.03.29.


Elektronikus árfigyelés. Híddaruk gyártására és szállítására vonatkozó megismételt műszaki, kereskedelmi ajánlat, Paks II. AE 5., 6. blokkokhoz
https://www.bicotender.ru/tender184217173.html
https://www.b2b-center.ru/market/povtornyi-zapros-tkp-na-izgotovlenie-i-postavku-kranov-estakady-dlia/tender-2621682/

Megjelenés dátuma: 2021.03.29.


Szerződés megkötésének joga PAKS II. AE 5., 6. blokkok kivitelezési munkára: LOT № 22: Építési - Szerelési Bázis (CEB) UYA:
1.2.1 300 férőhelyes étterem,
1.3.1, 1.3.3 500 férőhelyes kiszolgáló és egészségügyi épület № 3,
1.3.4 500 férőhelyes kiszolgáló és egészségügyi épület № 4
https://www.bicotender.ru/tender184217692.html
http://zakupki.rosatom.ru/en/2103291065136

http://zakupki.rosatom.ru/2103291065136
Megjelenés dátuma: 2021.03.29.


Paks II. Atomerőmű 5., 6. blokkok létesítéséhez 2-es és 3-as biztonsági osztályba sorolt lemezes hőcserélők szállítására vonatkozó megállapodás megkötésnek joga, LOT № Paks-5.6 / P-21
http://zakupki.rosatom.ru/2103311065146
http://zakupki.rosatom.ru/en/2103311065146

Megjelenés dátuma: 2021.03.31.


Nyílt pályázati felhívás elektronikus formában: Paks II. Atomerőmű 5., 6. blokkok létesítéséhez 2-es és 3-as biztonsági osztályba sorolt lemezes hőcserélők szállítására vonatkozó megállapodás megkötésének joga, LOT № Paks-5.6 / P-21
https://www.bicotender.ru/tender184394156.html
Megjelenés dátuma: 2021.03.31. / 04.01.


Paks II. Atomerőmű 5., 6. blokkok létesítéséhez 2-es és 3-as biztonsági osztályba sorolt lemezes hőcserélők szállítására vonatkozó megállapodás megkötésnek joga, LOT № Paks-5.6 / P-21
https://www.bicotender.ru/tender184395110.html
Megjelenés dátuma: 2021.03.31. / 04.01.


Műszaki Kereskedelmi ajánlatkérés szerszámgépek szállítására a Paks II. Atomerőmű 5. blokk megépítéséhez.
https://www.bicotender.ru/tender184409110.html
Megjelenés dátuma: 2021.04.01.


Paks II. Atomerőműre vonatkozó 2021. 12. heti pályázati kiírások összefoglalója

Az ATOMPROEKT JSC személyzete oltakozásának megszervezése Magyarországon (Paks)
https://www.bicotender.ru/tender183820255.html
https://www.bicotender.ru/tender183825463.html
https://www.bicotender.ru/tender183827164.html
https://rostender.info/region/krasnoyarskij-kraj/51348247-tender-monitoring-cen-v-elektronnoj-forme-na-organizaciya-vakcinacii-personala-ao-atomproekt-v-vengrii-paksh
https://www.b2b-center.ru/market/organizatsiia-vaktsinatsii-personala-ao-atomproekt-v-vengrii-paksh/tender-2615828/

Megjelenés dátuma: 2021.03.23.


Szellőző berendezések beszerzése
https://www.bicotender.ru/tender183890194.html
Megjelenés dátuma: 2021.03.24.


Irodahelyiség bérlése Pakson
https://www.bicotender.ru/tender183890631.html
https://www.bicotender.ru/tender183899237.html
https://www.bicotender.ru/tender183897042.html
https://rostender.info/tender/51373780
https://rostender.info/tender/51374878
https://www.b2b-center.ru/market/arenda-pomeshcheniia-pod-ofis-v-g-paksh-vengriia/tender-2616861/

Megjelenés dátuma: 2021.03.24.


Lakóház bérlése Pakson
https://www.bicotender.ru/tender183895056.html
https://www.bicotender.ru/tender183899162.html
https://www.bicotender.ru/tender183897009.html
https://rostender.info/tender/51373774
https://rostender.info/tender/51378343 https://www.b2b-center.ru/market/arenda-zhilogo-doma-v-g-paksh-vengriia/tender-2616913/

Megjelenés dátuma: 2021.03.24.


Szolgáltatások a fióktelep éves számviteli (pénzügyi) kimutatásainak ellenőrzéséhez
https://rostender.info/tender/51377158
https://rostender.info/tender/51378353

Megjelenés dátuma: 2021.03.24.


Elektródák, Paks
https://www.bicotender.ru/tender183897025.html
Megjelenés dátuma: 2021.03.24.


Berendezések és a revíziós aknák gyártása és szállítása a Paks AE 5., 6. blokkjához
https://www.bicotender.ru/tender184095891.html
https://www.bicotender.ru/tender184099264.html
https://www.b2b-center.ru/market/izgotovlenie-i-postavka-oborudovaniia-i-zakladnykh-shakht-revizii-dlia/tender-2619896/

Megjelenés dátuma: 2021.03.26.


Számos információs, tanácsadói és marketing szolgáltatás nyújtása az adatok gyűjtésével és elemzésével kapcsolatban Magyarország és a közeli régiók építőipari piacain, az atomerőmű építésére vonatkozó projekt kidolgozása részeként
https://rostender.info/region/moskva-gorod/51449630-tender-okazanie-kompleksa-informacionno-konsultacionnyh-i-marketingovyh-uslug-svyazannyh-so-sborom-i-analizom-dannyh-o-stroitelnyh-rynkah-vengrii-i
https://www.bicotender.ru/tender184099260.html

Megjelenés dátuma: 2021.03.26.


Paks II. Atomerőműre vonatkozó 2021. 11. heti pályázati kiírások összefoglalója

Lemezes hőcserélők beszerzése Paks II. Atomerőmű 5. blokk építéséhez
https://www.bicotender.ru/tender183550367.html
https://energybase.ru/tender/fabrikant-2718288

Megjelenés dátuma: 2021.03.18.


Magyarország: 118/2011 (VII. 11.) Korm. határozat mellékleteiben a nukleáris biztonsági szabályzatban (1. -9. Kötetek) meghatározottak alapján képzési program végrehajtására vonatkozó szolgáltatás nyújtása
https://rostender.info/region/sankt-peterburg-gorod/51281949-tender-okazanie-uslug-po-realizacii-uchebnoj-programmy-kodeks-yadernoj-bezopasnosti-izlojennyj-v-tomah-1-9-prilojenij-k-postanovleniyu
Megjelenés dátuma: 2021.03.19.


Paks II. Atomerőműre vonatkozó 2021. 10. heti pályázati kiírások összefoglalója

Reaktor betonakna berendezései, Paks II. AE 5,6 blokkok
A reaktor betonakna berendezései árának elektronikus nyomon követése, Paks II. AE 5, 6 blokkok
https://www.b2b-center.ru/market/oborudovanie-betonnoi-shakhty-reaktora-e-b-5-6-paksh/tender-2601666/ https://www.bicotender.ru/tender182931765.html https://www.bicotender.ru/tender182931781.html https://www.bicotender.ru/tender182934242.html https://www.bicotender.ru/tender182939617.html
Megjelenés dátuma: 2021.03.11.


Műszaki dokumentumok fordítása idegen nyelvről/idegennyelvre
http://zakupki.rosatom.ru/2103110498080
Megjelenés dátuma: 2021.03.01.


A 11. számú komplex tételhez tartozó berendezések beszerzése a Paks II. Atomerőmű 5. blokk építéséhez
https://www.bicotender.ru/tender183117032.html
Megjelenés dátuma: 2021.03.12.


Paks II. Atomerőműre vonatkozó 2021. 9. heti pályázati kiírások összefoglalója

Berendezés szállítása a Paksi Atomerőmű 5. blokk: Építés-szerelési Bázishoz (CEB): 11. számú LOT
https://www.bicotender.ru/tender182397355.html
Megjelenés dátuma: 2021.03.01.


Automatizált Folyamatirányító Rendszerek diagnosztikai rendszereinek fejlesztése, gyártása, szállítása és üzembe helyezése: PAKS II. AE 5. és 6. blokkok
https://www.bicotender.ru/tender182498741.html
http://zakupki.rosatom.ru/2103026087015
https://www.b2b-center.ru/market/pravo-zakliucheniia-dogovora-na-razrabotka-izgotovlenie-postavka-i/tender-2595084/

Megjelenés dátuma: 2021.03.02.


Budapesti irodai helyiség albérletére vonatkozó szerződés
http://zakupki.rosatom.ru/2102200523003
Megjelenés dátuma: 2021.03.02.


A Paks II. Atomerőmű létesítésének munkálatai: 6.3. Tétel: Külső kerítés, Ellenőrző pont a személyzet és a járművek számára az Atomerőműbe való beléptetéshez: 93UYF és 94UYF
https://www.bicotender.ru/tender182695536.html
http://zakupki.rosatom.ru/2103041065083
http://zakupki.rosatom.ru/en/2103041065083

Megjelenés dátuma: 2021.03.04.


A Paks II Atomerőmű automatizált folyamatirányító rendszerek F1A, F1B, F2 funkció szintjei specifikációjának fejlesztése és technikai támogatása az EBJ szakaszban
https://www.bicotender.ru/tender182664974.html https://www.fabrikant.ru/trades/atom/PriceMonitoring/?action=view&id=375143
Megjelenés dátuma: 2021.03.04.


08Cr18Ni10Ti és 15Cr2NiMoVA anyagú kovácsolt termékek szállítása hegesztés technológia tanúsításához, Paks II. AE 5. blokk
https://www.bicotender.ru/tender182775708.html
Megjelenés dátuma: 2021.03.05.


Paks II. Atomerőműre vonatkozó 2021. 7. heti pályázati kiírások összefoglalója

Turbina tömítés gőz kondenzátor egység PAKS II. AE 5., 6. blokkokhoz
https://www.bicotender.ru/tender181967616.html 
Megjelenés dátuma: 2021.02.20.


Informatív ajánlatkérés: Turbina tömítés gőz kondenzátor egység PAKS II. AE 5., 6. blokkokhoz
https://www.bicotender.ru/tender181972146.html
Megjelenés dátuma: 2021.02.20.


Turbina tömítés gőz kondenzátor egység PAKS II. AE 5., 6. blokkokhoz, beleértve a telepítéshez és üzembe helyezéshez szükséges műszaki tanácsadási szolgáltatásokat
https://www.bicotender.ru/tender181968764.html
https://www.bicotender.ru/tender181970452.html 
Megjelenés dátuma: 2021.02.20.


Informatív ajánlatkérés: Turbina tömítés gőz kondenzátor egység PAKS II. AE 5., 6. blokkokhoz, beleértve a telepítéshez és üzembe helyezéshez szükséges műszaki tanácsadási szolgáltatásokat
https://www.bicotender.ru/tender181972118.html
Megjelenés dátuma: 2021.02.20.


Turbina segédrendszereinek szállítása PAKS II. AE 5., 6. blokkokhoz
https://www.bicotender.ru/tender181971025.html
Megjelenés dátuma: 2021.02.20.


Turbina segédrendszereinek szállítása PAKS II. AE 5., 6. blokkokhoz, beleértve a telepítéshez és üzembe helyezéshez szükséges műszaki tanácsadási szolgáltatásokat
https://www.bicotender.ru/tender181975280.html
Megjelenés dátuma: 2021.02.20.   


Informatív ajánlatkérés: Turbina segédrendszereinek szállítása PAKS II. AE 5., 6. blokkokhoz, beleértve a telepítéshez és üzembe helyezéshez szükséges műszaki tanácsadási szolgáltatásokat
https://www.bicotender.ru/tender181975850.html
Megjelenés dátuma: 2021.02.20.