Beszállítók

A Paks II. projektben komoly szerephez jutnak a magyar cégek és vállalkozások. A 2014. évi II. törvény azt a célt tűzte ki, hogy a projekt 40 százalékában hazai vállalkozások vehessenek részt, ezzel teremtve hazai munkahelyeket. Bizonyos munkákban, például az építő-szerelő bázis létesítése során a magyar beszállítói arány jelentősen meghaladhatja a 40 százalékot. 

Emellett az orosz fél vállalása, hogy a projekt beszállítóinak 55 százalékát az Európai Bizottság előírásainak megfelelően, nyílt közbeszerzés formájában választja ki. Ezeken a tendereken a Roszatom-kontroll alá tartozó cégek, szervezetek nem vehetnek részt. Tekintettel arra, hogy Magyarország fix áras, kulcsrakész szerződést kötött az orosz féllel, az alvállalkozókat az orosz partner vonja be a beruházás munkálataira közbeszerzési eljárás keretében. 

A Paks II. Zrt. mint nukleáris engedélyes a hatályos jogszabályoknak megfelelő minősítési rendszert dolgozott ki és működtet a beszállítók kiválasztására és alkalmasságuk igazolására.

A Paks II. Zrt. mind a saját, mind a fővállalkozó által bevonni kívánt szállítók alkalmasságát a nukleáris minősítési eljárás során szerződésenként vizsgálja. 
A szerződés szerinti munka elkezdésének feltétele a sikeres nukleáris minősítés. 

Az ASE Joint Stock Engineering Company (JSC ASE EC) aktuális közbeszerzési hirdetményei itt elérhetők.

A Paks II. Zrt., mint ajánlatkérő által indított közbeszerzési eljárásokra vonatkozó információk és dokumentumok a Közbeszerzési Hatóság vonatkozó, online elérhető adatbázisaiban találhatók, a közbeszerzésekről szóló a 2015. évi CXLIII. törvény által előírt kötelező adatszolgáltatás alapján. A Társaság aktuális közbeszerzési hirdetményei itt érhetők el.

 

A nukleáris minősítés

A nukleáris minősítési eljárás a Paksi Atomerőmű kapacitás-fenntartása kapcsán bevonni kívánt beszállítók (melyek tevékenysége hatással van a nukleáris biztonságra, függetlenül attól, hogy a szállító a Társaság, vagy az EPC szerződés szerinti Fővállalkozó által kerül bevonásra) szerződéses kötelezettségeinek és az NBSZ-ből eredő követelmények teljesítésére való képességének vizsgálatára irányuló eljárás. A szerződés szerinti munka elkezdésének feltétele a sikeres nukleáris minősítés.

A Paks II. Zrt. mint nukleáris engedélyes a hatályos jogszabályoknak, ezek közül is különösen az Atomtörvénynek (1996. évi CXVI. törvény az atomenergiáról) és az NBSZ (118/2011. (VII. 11.) Korm. rendelet a nukleáris létesítmények nukleáris biztonsági követelményeiről és az ezzel összefüggő hatósági tevékenységről) előírásainak megfelelő minősítési rendszert dolgozott ki és működtet a szállítók kiválasztására és alkalmasságuk igazolására.

A Paks II. Zrt. a Paksi Atomerőmű kapacitásának fenntartására irányuló tevékenységéhez saját maga, vagy az általa szerződéssel bevont EPC szerződés szerinti Fővállalkozó által bevonni kívánt szállítók tekintetében győződik meg a szállítók alkalmasságáról. A nukleáris minősítési eljárás során szerződésenként kerül vizsgálatra a követelmények teljesítésének képessége. 
 

A Fővállalkozó közbeszerzéseiről további információk a PIP Kft. honlapján érhetők el.

 

Gyakran ismételt kérdések

Hogyan lehet megszerezni a megfelelő engedélyeket?  
A Paks II. projekt megvalósítása során alapvetően kétféle (nem beszerzési, hanem speciális nukleáris jellegű) „engedély” szükséges a tevékenységekhez:

  • a nukleáris biztonságra hatással levő tevékenységek elvégzésére a szállítók csak az Engedélyes (Paks II. Zrt.) által kiadott minősítés alapján jogosultak (beszállító nukleáris biztonságot érintő tevékenységet csak az engedélyes jóváhagyásával, folyamatos és kompetens felügyelet mellett végezhet, lásd NBSz 9.2.2.0600). Ezt a minősítő eljárást a Paks II. Zrt. (vagy az általa megbízott szakértők) végzik el, ahogy az a fentiekben olvasható. 
  • a jogszabály által előírt speciális esetekben a tevékenységek elvégzéséhez az Országos Atomenergia Hivatal (OAH) által kiadott engedély (gyártási, építési, behozatali, stb.) szükséges. Az engedélykérelmet – annak tartalmának és jogszabálynak való megfelelésének vizsgálatát követően – az engedélyes jogosult benyújtani az OAH felé.

Mindkét esetben szükséges, hogy a szállító alaposan megismerje, értelmezze és alkalmazza a tevékenységére vonatkozó jogszabályi előírásokat.

Milyen szervezeteknél szükséges ahhoz regisztrálni a projekthez történő csatlakozás érdekében?
A Paks II. beruházás megvalósítása érdekében megkötésre került Engineering, Procurement and Construction (EPC) szerződés keretében a Fővállalkozó (Atomstroyexport Engineering Company Joint Stock Company – ASE EC JSC) szerződéses terjedelmében kerül elvégzésre az új blokkok létesítéséhez kötődően végrehajtásra kerülő tevékenységek döntő hányada. Ebből fakadóan a létesítésbe bekapcsolódni szándékozó szervezetek számára a ROSATOM beszerzési portálján (zakupki.ru) kiírt beszerzési tendereket érdemes figyelni és azokra jelentkezni. Az itt megjelenő, Paks II.-vel kapcsolatos kiírásokról rendszeres tájékoztatást adunk a lentiekben. További lehetőség (elsősorban kisebb vállalkozások számára), hogy ugyanezen a portálon a kihirdetett tender nyertesekkel veszik fel a kapcsolatot, hogy az elnyert munkáikba bekapcsolódhassanak.

Mindezeknek milyen anyagi vonzatai vannak?
A Paks II. Zrt. által lefolytatásra kerülő nukleáris minősítő eljárásoknak a minősítési eljárás alá vont szállítók tekintetében díja nincs, ezt az engedélyes jogszabályi kötelezettségének teljesítése érdekében, saját költségén végzi el. Magának a felkészülésnek, a szállító irányítási rendszerének a speciális nukleáris jogszabályi követelményeknek való megfelelés érdekében történő felkészítésének és működtetésének (akár tanúsítványok megszerzésének) lehetnek költségei (belső erőforrások bérköltsége, jogszabályok, szabványok megvásárlása, esetleges tanácsadó igénybevételével járó költségek).

Az orosz fővállalkozó beszerzései

 

Paks II. Atomerőműre vonatkozó 2021. 14. heti pályázati kiírások összefoglalója

 

Jogi szolgáltatások nyújtása a beszerzés során felmerülő kérdésekben, a beszerzési eljárások megszervezése és végrehajtása a JSC "ASE" EC EPC szerződés szerinti kötelezettségei teljesítésének különböző szakaszaiban.
http://zakupki.rosatom.ru/en/21033005364102
http://zakupki.rosatom.ru/2103300536410

Megjelenés dátuma: 2021.04.07.


Informatikai szolgáltatások nyújtása a NIKIMT-Atomstroy JSC magyarországi fióktelepének L61C vállalati kódjának létrehozásához a beruházás építésirányítási információs rendszerben
http://zakupki.rosatom.ru/2104080668416
Megjelenés dátuma: 2021.04.08.

 


 

Paks II. Atomerőműre vonatkozó 2021. 13. heti pályázati kiírások összefoglalója

 

Paks II. AE 5., 6. blokkok létesítése: "munkagödör" aktív védelméhez szükséges berendezések beszerzése
https://www.bicotender.ru/tender184207560.htm
Megjelenés dátuma: 2021.03.29.


Elektronikus árfigyelés (ármonitorozás): Berendezések és a revíziós akna betételemek gyártása és szállítása a Paks II. AE 5., 6. blokkjához
https://www.bicotender.ru/tender184217180.html
Megjelenés dátuma: 2021.03.29.


Elektronikus árfigyelés. Híddaruk gyártására és szállítására vonatkozó megismételt műszaki, kereskedelmi ajánlat, Paks II. AE 5., 6. blokkokhoz
https://www.bicotender.ru/tender184217173.html
https://www.b2b-center.ru/market/povtornyi-zapros-tkp-na-izgotovlenie-i-postavku-kranov-estakady-dlia/tender-2621682/

Megjelenés dátuma: 2021.03.29.


Szerződés megkötésének joga PAKS II. AE 5., 6. blokkok kivitelezési munkára: LOT № 22: Építési - Szerelési Bázis (CEB) UYA:
1.2.1 300 férőhelyes étterem,
1.3.1, 1.3.3 500 férőhelyes kiszolgáló és egészségügyi épület № 3,
1.3.4 500 férőhelyes kiszolgáló és egészségügyi épület № 4
https://www.bicotender.ru/tender184217692.html
http://zakupki.rosatom.ru/en/2103291065136

http://zakupki.rosatom.ru/2103291065136
Megjelenés dátuma: 2021.03.29.


Paks II. Atomerőmű 5., 6. blokkok létesítéséhez 2-es és 3-as biztonsági osztályba sorolt lemezes hőcserélők szállítására vonatkozó megállapodás megkötésnek joga, LOT № Paks-5.6 / P-21
http://zakupki.rosatom.ru/2103311065146
http://zakupki.rosatom.ru/en/2103311065146

Megjelenés dátuma: 2021.03.31.


Nyílt pályázati felhívás elektronikus formában: Paks II. Atomerőmű 5., 6. blokkok létesítéséhez 2-es és 3-as biztonsági osztályba sorolt lemezes hőcserélők szállítására vonatkozó megállapodás megkötésének joga, LOT № Paks-5.6 / P-21
https://www.bicotender.ru/tender184394156.html
Megjelenés dátuma: 2021.03.31. / 04.01.


Paks II. Atomerőmű 5., 6. blokkok létesítéséhez 2-es és 3-as biztonsági osztályba sorolt lemezes hőcserélők szállítására vonatkozó megállapodás megkötésnek joga, LOT № Paks-5.6 / P-21
https://www.bicotender.ru/tender184395110.html
Megjelenés dátuma: 2021.03.31. / 04.01.


Műszaki Kereskedelmi ajánlatkérés szerszámgépek szállítására a Paks II. Atomerőmű 5. blokk megépítéséhez.
https://www.bicotender.ru/tender184409110.html
Megjelenés dátuma: 2021.04.01.


 

Paks II. Atomerőműre vonatkozó 2021. 12. heti pályázati kiírások összefoglalója

 

Az ATOMPROEKT JSC személyzete oltakozásának megszervezése Magyarországon (Paks)
https://www.bicotender.ru/tender183820255.html
https://www.bicotender.ru/tender183825463.html
https://www.bicotender.ru/tender183827164.html
https://rostender.info/region/krasnoyarskij-kraj/51348247-tender-monitoring-cen-v-elektronnoj-forme-na-organizaciya-vakcinacii-personala-ao-atomproekt-v-vengrii-paksh
https://www.b2b-center.ru/market/organizatsiia-vaktsinatsii-personala-ao-atomproekt-v-vengrii-paksh/tender-2615828/

Megjelenés dátuma: 2021.03.23.


Szellőző berendezések beszerzése
https://www.bicotender.ru/tender183890194.html
Megjelenés dátuma: 2021.03.24.


Irodahelyiség bérlése Pakson
https://www.bicotender.ru/tender183890631.html
https://www.bicotender.ru/tender183899237.html
https://www.bicotender.ru/tender183897042.html
https://rostender.info/tender/51373780
https://rostender.info/tender/51374878
https://www.b2b-center.ru/market/arenda-pomeshcheniia-pod-ofis-v-g-paksh-vengriia/tender-2616861/

Megjelenés dátuma: 2021.03.24.


Lakóház bérlése Pakson
https://www.bicotender.ru/tender183895056.html
https://www.bicotender.ru/tender183899162.html
https://www.bicotender.ru/tender183897009.html
https://rostender.info/tender/51373774
https://rostender.info/tender/51378343 https://www.b2b-center.ru/market/arenda-zhilogo-doma-v-g-paksh-vengriia/tender-2616913/

Megjelenés dátuma: 2021.03.24.


Szolgáltatások a fióktelep éves számviteli (pénzügyi) kimutatásainak ellenőrzéséhez
https://rostender.info/tender/51377158
https://rostender.info/tender/51378353

Megjelenés dátuma: 2021.03.24.


Elektródák, Paks
https://www.bicotender.ru/tender183897025.html
Megjelenés dátuma: 2021.03.24.


Berendezések és a revíziós aknák gyártása és szállítása a Paks AE 5., 6. blokkjához
https://www.bicotender.ru/tender184095891.html
https://www.bicotender.ru/tender184099264.html
https://www.b2b-center.ru/market/izgotovlenie-i-postavka-oborudovaniia-i-zakladnykh-shakht-revizii-dlia/tender-2619896/

Megjelenés dátuma: 2021.03.26.


Számos információs, tanácsadói és marketing szolgáltatás nyújtása az adatok gyűjtésével és elemzésével kapcsolatban Magyarország és a közeli régiók építőipari piacain, az atomerőmű építésére vonatkozó projekt kidolgozása részeként
https://rostender.info/region/moskva-gorod/51449630-tender-okazanie-kompleksa-informacionno-konsultacionnyh-i-marketingovyh-uslug-svyazannyh-so-sborom-i-analizom-dannyh-o-stroitelnyh-rynkah-vengrii-i
https://www.bicotender.ru/tender184099260.html

Megjelenés dátuma: 2021.03.26.


 

Paks II. Atomerőműre vonatkozó 2021. 11. heti pályázati kiírások összefoglalója

 

Lemezes hőcserélők beszerzése Paks II. Atomerőmű 5. blokk építéséhez
https://www.bicotender.ru/tender183550367.html
https://energybase.ru/tender/fabrikant-2718288

Megjelenés dátuma: 2021.03.18.


Magyarország: 118/2011 (VII. 11.) Korm. határozat mellékleteiben a nukleáris biztonsági szabályzatban (1. -9. Kötetek) meghatározottak alapján képzési program végrehajtására vonatkozó szolgáltatás nyújtása
https://rostender.info/region/sankt-peterburg-gorod/51281949-tender-okazanie-uslug-po-realizacii-uchebnoj-programmy-kodeks-yadernoj-bezopasnosti-izlojennyj-v-tomah-1-9-prilojenij-k-postanovleniyu
Megjelenés dátuma: 2021.03.19.

 


 

Paks II. Atomerőműre vonatkozó 2021. 10. heti pályázati kiírások összefoglalója

 

Reaktor betonakna berendezései, Paks II. AE 5,6 blokkok
A reaktor betonakna berendezései árának elektronikus nyomon követése, Paks II. AE 5, 6 blokkok
https://www.b2b-center.ru/market/oborudovanie-betonnoi-shakhty-reaktora-e-b-5-6-paksh/tender-2601666/ https://www.bicotender.ru/tender182931765.html https://www.bicotender.ru/tender182931781.html https://www.bicotender.ru/tender182934242.html https://www.bicotender.ru/tender182939617.html
Megjelenés dátuma: 2021.03.11.


Műszaki dokumentumok fordítása idegen nyelvről/idegennyelvre
http://zakupki.rosatom.ru/2103110498080
Megjelenés dátuma: 2021.03.01.


A 11. számú komplex tételhez tartozó berendezések beszerzése a Paks II. Atomerőmű 5. blokk építéséhez
https://www.bicotender.ru/tender183117032.html
Megjelenés dátuma: 2021.03.12.


 

Paks II. Atomerőműre vonatkozó 2021. 9. heti pályázati kiírások összefoglalója

 

Berendezés szállítása a Paksi Atomerőmű 5. blokk: Építés-szerelési Bázishoz (CEB): 11. számú LOT
https://www.bicotender.ru/tender182397355.html
Megjelenés dátuma: 2021.03.01.


Automatizált Folyamatirányító Rendszerek diagnosztikai rendszereinek fejlesztése, gyártása, szállítása és üzembe helyezése: PAKS II. AE 5. és 6. blokkok
https://www.bicotender.ru/tender182498741.html
http://zakupki.rosatom.ru/2103026087015
https://www.b2b-center.ru/market/pravo-zakliucheniia-dogovora-na-razrabotka-izgotovlenie-postavka-i/tender-2595084/

Megjelenés dátuma: 2021.03.02.


Budapesti irodai helyiség albérletére vonatkozó szerződés
http://zakupki.rosatom.ru/2102200523003
Megjelenés dátuma: 2021.03.02.


A Paks II. Atomerőmű létesítésének munkálatai: 6.3. Tétel: Külső kerítés, Ellenőrző pont a személyzet és a járművek számára az Atomerőműbe való beléptetéshez: 93UYF és 94UYF
https://www.bicotender.ru/tender182695536.html
http://zakupki.rosatom.ru/2103041065083
http://zakupki.rosatom.ru/en/2103041065083

Megjelenés dátuma: 2021.03.04.


A Paks II Atomerőmű automatizált folyamatirányító rendszerek F1A, F1B, F2 funkció szintjei specifikációjának fejlesztése és technikai támogatása az EBJ szakaszban
https://www.bicotender.ru/tender182664974.html https://www.fabrikant.ru/trades/atom/PriceMonitoring/?action=view&id=375143
Megjelenés dátuma: 2021.03.04.


08Cr18Ni10Ti és 15Cr2NiMoVA anyagú kovácsolt termékek szállítása hegesztés technológia tanúsításához, Paks II. AE 5. blokk
https://www.bicotender.ru/tender182775708.html
Megjelenés dátuma: 2021.03.05.


 

Paks II. Atomerőműre vonatkozó 2021. 7. heti pályázati kiírások összefoglalója

 

Turbina tömítés gőz kondenzátor egység PAKS II. AE 5., 6. blokkokhoz
https://www.bicotender.ru/tender181967616.html 
Megjelenés dátuma: 2021.02.20.


Informatív ajánlatkérés: Turbina tömítés gőz kondenzátor egység PAKS II. AE 5., 6. blokkokhoz
https://www.bicotender.ru/tender181972146.html
Megjelenés dátuma: 2021.02.20.


Turbina tömítés gőz kondenzátor egység PAKS II. AE 5., 6. blokkokhoz, beleértve a telepítéshez és üzembe helyezéshez szükséges műszaki tanácsadási szolgáltatásokat
https://www.bicotender.ru/tender181968764.html
https://www.bicotender.ru/tender181970452.html 
Megjelenés dátuma: 2021.02.20.


Informatív ajánlatkérés: Turbina tömítés gőz kondenzátor egység PAKS II. AE 5., 6. blokkokhoz, beleértve a telepítéshez és üzembe helyezéshez szükséges műszaki tanácsadási szolgáltatásokat
https://www.bicotender.ru/tender181972118.html
Megjelenés dátuma: 2021.02.20.


Turbina segédrendszereinek szállítása PAKS II. AE 5., 6. blokkokhoz
https://www.bicotender.ru/tender181971025.html
Megjelenés dátuma: 2021.02.20.


Turbina segédrendszereinek szállítása PAKS II. AE 5., 6. blokkokhoz, beleértve a telepítéshez és üzembe helyezéshez szükséges műszaki tanácsadási szolgáltatásokat
https://www.bicotender.ru/tender181975280.html
Megjelenés dátuma: 2021.02.20.   


Informatív ajánlatkérés: Turbina segédrendszereinek szállítása PAKS II. AE 5., 6. blokkokhoz, beleértve a telepítéshez és üzembe helyezéshez szükséges műszaki tanácsadási szolgáltatásokat
https://www.bicotender.ru/tender181975850.html
Megjelenés dátuma: 2021.02.20.